نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 31-55

اصغر آقایی؛ عبدالرحمن کشوری؛ مجتبی قمی