نویسنده = میلاد آقایی
تعداد مقالات: 8
1. ارائه مدل ترکیبی عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین سبز (موردمطالعه: شرکت ایران‌خودرو)

دوره 17، شماره 67، زمستان 1397، صفحه 109-124

مهدی نصرالهی؛ محمدرضا فتحی؛ میلاد آقایی؛ محمد کریمی کلایه


2. بکارگیری فشنگ های غیر کشنده در ماموریت های پلیس با رویکرد SWOT

دوره 17، شماره 65، تابستان 1397، صفحه 27-47

علی افشار؛ میلاد آقایی؛ احمد روزبه پور


3. عوامل مؤثر بر الگوی تدوین استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح

دوره 15، شماره 59، زمستان 1395، صفحه 69-90

اصغر آقایی؛ فرزاد ندری؛ میلاد آقایی؛ جعفر زینالی


4. ارزشیابی اثربخشی ادوار آموزشی حین خدمت رستة آماد و پشتیبانی با رویکرد مدل "کرک پاتریک"

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 23-50

محمود شوقی؛ میلاد آقایی؛ رسول پور امینی


5. بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر قابلیت‌های چابکی سیستم لجستیک

دوره 13، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 91-108

محمد حسن احمدی؛ میلاد آقایی


6. الگوی مفهومی زنجیره تأمین ناب ناجا

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 79-100

میلاد آقایی؛ عیسی شریفی