نویسنده = محمد خدابخشی
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی میزان تأثیر روابط رسمی و غیر رسمی سازمانی در تسهیم دانش زنجیره تأمین

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 1-22

محمد خدابخشی؛ سجاد شکوهیار؛ فاطمه صمدی امین آباد


4. بررسی مولفه‌های زنجیره تأمین سبز در موسسات صنعتی؛

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 120-138

محمد خدابخشی؛ سپیده ناصری؛ فریبا دهقان


5. بررسی انطباق مدل زنجیره ارزش پورتر و تضمین کیفیت از منظر استاندارد ایزو 9001 در زنجیره تأمین

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 99-111

محمد خدابخشی؛ محمد خارستانی؛ اکرم عربی امیرحصار


6. بررسی تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 123-155

محمد خدابخشی؛ فتانه صلح دوست؛ رخساره رجعتی