نویسنده = عیسی شریفی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رعایت ضوابط مقررات مالی در خریدهای، آماد و پشتیبانی سازمان‌های نظامی- انتظامی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 1-22

سیاوش نصرت پناه؛ عیسی شریفی؛ علی خلیلی سوادکوهی


2. الگوی مفهومی زنجیره تأمین ناب ناجا

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 79-100

میلاد آقایی؛ عیسی شریفی


4. چارچوب آثار مکتوب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 155-178

کیه چون تان؛ عیسی شریفی؛ مسلم محمدی