نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم لجستیک

دوره 10، شماره 36، بهار 1390، صفحه 1-10

سیاوش نصرت‌پناه؛ حسین بیات‌پور


2. الگوبـرداری از بهتـرین‌ها

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

سیاوش نصرت‌پناه؛ حسین بیات‌پور