نویسنده = ������������ �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین نقشه راهبرد مدیریت زنجیره تأمین با ترکیب نمودار حلقه علّی و کارت امتیازی متوازن

دوره 10، شماره 36، بهار 1390، صفحه 1-10

احمد نورنگ؛ محمدعلی ارسنجانی؛ حامد مهریار ایردیموسی