نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه پایداری ملی در زنجیره تأمین ناجا

دوره 10، شماره 36، بهار 1390، صفحه 1-10

سیدجواد هاشمی فشارکی؛ امیر محمودزاده؛ هادی شهپر