نویسنده = ������������ ���������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در افزایش هزینه‌های تغذیه‌ای با رویکرد AHP

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

روح‌اله محمدی؛ ایمان آقایی