نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. زنجیره تأمین و موقعیت‌یابی استراتژیک

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

جلیل ابراهیمی باران؛ محمدرضا مشایخ