نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع و مشکلات پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی در ناجا

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا؛ محمدمنظور غازانی