نویسنده = ��������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌ بازی رتبه‌ای برای انتخاب تأمین‌کننده در زنجیرة تأمین

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

رسول صدیق‌میرزائی؛ مهرداد آقامحمدعلی کرمانی؛ فرید البرزی