نویسنده = ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش سوانح خودرویی ناجا و ارائه راهکار مناسب

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 61-79

اصغر آقایی؛ علی‌‌اکبر چنانی