نویسنده = ���������� ���������� :
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل یکپارچه تولید، تأمین و توزیع جهت تعیین هزینه‌های زنجیره تأمین

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 79-99

: مهراب رامک؛ وحید نیازی؛ بهروز پور ولی؛ احمد مسجدی