نویسنده = �������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انطباق مدل زنجیره ارزش پورتر و تضمین کیفیت از منظر استاندارد ایزو 9001 در زنجیره تأمین

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 99-111

محمد خدابخشی؛ محمد خارستانی؛ اکرم عربی امیرحصار