نویسنده = �������� ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد رادیو شناسه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین ناجا

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 111-127

علی رستگار؛ محمد سعید براتی مصلح