نویسنده = ����������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده سازی الگوی مدیریت دانش درسازمانهای نظامی – انتظامی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 1-37

سیاوش نصرت پناه؛ حامد فضل‌الله تبار