نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 6
1. آینده مدیریت لجستیک در فرآیند جهانی‌شدن

دوره 16، شماره 61، تابستان 1396، صفحه 137-150

پاول سنیگا؛ وییرا سوکالووا؛ امیر صفرعلیزاده؛ مهراب رامک؛ بهروز پورولی


2. ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر خروج از خدمت خودروهای سبک

دوره 14، شماره 55، زمستان 1394، صفحه 105-119

مرید عباس حسنوند؛ رضا حاجی‌زاده؛ مهراب رامک


3. تأثیر به‌کارگیری GPS در شبکه ترابری آماد ناجا

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 51-74

محمود نوری؛ محمدعلی اکبری؛ مرتضی خسروی؛ مهراب رامک


5. روش‌های اندازه‌گیری عملکرد سیستم لجستیک

دوره 13، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 109-128

مهراب رامک؛ بهروز پورولی؛ محمد حسن شاهرضا


6. اقتضائات‌گذار به زنجیره تأمین الکترونیکی استاندارد محور و لزوم ارتقاء امنیت اطلاعات در آن

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 59-77

مهراب رامک؛ بهروز پورولی؛ محمد ظهرابیان