نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. آینده مدیریت لجستیک در فرآیند جهانی‌شدن

دوره 16، شماره 61، تابستان 1396، صفحه 137-150

پاول سنیگا؛ وییرا سوکالووا؛ امیر صفرعلیزاده؛ مهراب رامک؛ بهروز پورولی


2. روش‌های اندازه‌گیری عملکرد سیستم لجستیک

دوره 13، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 109-128

مهراب رامک؛ بهروز پورولی؛ محمد حسن شاهرضا


3. اقتضائات‌گذار به زنجیره تأمین الکترونیکی استاندارد محور و لزوم ارتقاء امنیت اطلاعات در آن

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 59-77

مهراب رامک؛ بهروز پورولی؛ محمد ظهرابیان