نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مولفه‌های زنجیره تأمین سبز در موسسات صنعتی؛

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 120-138

محمد خدابخشی؛ سپیده ناصری؛ فریبا دهقان