نویسنده = ���������� ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رعایت ضوابط مقررات مالی در خریدهای، آماد و پشتیبانی سازمان‌های نظامی- انتظامی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 1-22

سیاوش نصرت پناه؛ عیسی شریفی؛ علی خلیلی سوادکوهی