نویسنده = ������������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش یکنواخت‌سازی در مدیریت زنجیره تأمین جیره غذایی کارکنان ناجا در شرایط بحران

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 123-142

حسین رمضانی؛ علیرضا ابراهیم‌وند