نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا

دوره 15، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 27-47

اصغر آقایی؛ محمدعلی اکبری؛ رضا طاهر باوفا


2. بررسی وضعیت بسته‌بندی اقلام آمادی در انبارهای ناجا و ارائه راهکار مناسب

دوره 15، شماره 57، تابستان 1395، صفحه 29-50

محمدعلی اکبری؛ مرتضی خسروی؛ محسن امیری مقدم


4. تأثیر به‌کارگیری GPS در شبکه ترابری آماد ناجا

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 51-74

محمود نوری؛ محمدعلی اکبری؛ مرتضی خسروی؛ مهراب رامک