نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی میزان تأثیر روابط رسمی و غیر رسمی سازمانی در تسهیم دانش زنجیره تأمین

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 1-22

محمد خدابخشی؛ سجاد شکوهیار؛ فاطمه صمدی امین آباد


2. بررسی اثر پیاده سازی فناوری RFID در یک زنجیره تامین چهارسطحی با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی

دوره 14، شماره 52، بهار 1394، صفحه 159-187

سجاد شکوهیار؛ کتایون اشکفتی؛ جلوه فیروز بخت