نویسنده = ������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در پیاده‌سازی سامانه مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ناجا و بررسی چالش‌های آن

دوره 14، شماره 53، تابستان 1394، صفحه 125-136

رضا حاجی‌زاده اصل؛ مصطفی نوری؛ مهدی زرگر