نویسنده = ������������ ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اثربخشی روش‌های خرید اقلام سرمایه‌ای در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 14، شماره 55، زمستان 1394، صفحه 1-21

علی‌اصغر انواری رستمی؛ محمود شوقی؛ مهدی آقاجانی