نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. برون‌سپاری، راهبردی اثربخش در ترابری سازمان‌های نظامی و انتظامی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1394، صفحه 37-60

حسین عیسایی؛ کریم کاشانیان؛ افشین سهیلی ارشدی