نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. عارضه یابی زنجیره تأمین مواد غذایی لجستیک درسازمان های نظامی– انتظامی و ارائه راهکارهای بهینه

دوره 15، شماره 56، بهار 1395، صفحه 1-25

سیاوش نصرت پناه؛ حسین عیسایی؛ فریبرز امیری؛ سید حمید فتاحی