نویسنده = �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. زنجیره تأمین چابک: موردمطالعه و تحلیل، زارا

دوره 15، شماره 56، بهار 1395، صفحه 127-139

رحمت اله محمدی؛ محمد رمضانی