نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت بسته‌بندی اقلام آمادی در انبارهای ناجا و ارائه راهکار مناسب

دوره 15، شماره 57، تابستان 1395، صفحه 29-50

محمدعلی اکبری؛ مرتضی خسروی؛ محسن امیری مقدم