نویسنده = ���������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. زنجیره تأمین پاسخ‌گو: یک راهبرد رقابتی در سازمان‌های پیشرو

دوره 15، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 165-198

آنگاپا گوناسکاران؛ کی هونگ لای