نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر الگوی تدوین استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح

دوره 15، شماره 59، زمستان 1395، صفحه 69-90

اصغر آقایی؛ فرزاد ندری؛ میلاد آقایی؛ جعفر زینالی