نویسنده = ����������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی لجستیک مدل محور – چالش‌های تغییر حالت موضوع و مدل

دوره 15، شماره 59، زمستان 1395، صفحه 135-152

مهری سیاه‌چشم هرزندی؛ محمد احسانی فر