نویسنده = ������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان کارایی و اثربخشی خدمات ترابری مطالعه موردی یکی از دانشگاه های نظامی انتظامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1396، صفحه 1-22

سیاوش نصرت پناه؛ محمد رمضانی دره بیدی؛ روح اله نوروزی