نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتقاء و بهبود منسوجات حفاظتی هوشمند نظامی و پلیسی

دوره 16، شماره 60، بهار 1396، صفحه 59-83

علی روستایی؛ حجت اله هادی؛ رضا حداد؛ حمید عابدی