نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارزیابی اقتصادی تعمیرات خودروهای سبک در ناجا

دوره 16، شماره 61، تابستان 1396، صفحه 61-79

علی‌اکبر حافظیه؛ حامد رضایی؛ سید جعفر آرمین