نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آینده مدیریت لجستیک در فرآیند جهانی‌شدن

دوره 16، شماره 61، تابستان 1396، صفحه 137-150

پاول سنیگا؛ وییرا سوکالووا؛ امیر صفرعلیزاده؛ مهراب رامک؛ بهروز پورولی