نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی برآورد خودروهای سبک ناجا و ارایه راهکارهای بهینه

دوره 16، شماره 62، پاییز 1396، صفحه 1-26

ابراهیم یوسفی؛ سیاوش نصرت پناه؛ علی اصغر همدانی


2. لجستیک بشر دوستانه: شواهد تجربی یک بلای طبیعی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 124-143

سیاوش نصرت پناه؛ ابراهیم یوسفی