نویسنده = �������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی برآورد خودروهای سبک ناجا و ارایه راهکارهای بهینه

دوره 16، شماره 62، پاییز 1396، صفحه 1-26

ابراهیم یوسفی؛ سیاوش نصرت پناه؛ علی اصغر همدانی