نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مولفه های موثر در بهینه سازی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ولیعصر (عج)

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 1-24

اصغر آقایی؛ محمود شوقی؛ هادی قربانی


3. الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 1-19

تقی برزگر وجهی آبادی؛ یونس وکیل الرعایا؛ عبدالله حیدریه؛ اصغر آقایی


4. ارزیابی عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 47-69

اصغر آقایی؛ حسین کولیوند؛ علی محمدی


6. رضایتمندی رده‌های آمادی ناجا از تأمین اقلام خوراک توسط آماد و پشتیبانی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1396، صفحه 27-41

عباس عزیزی؛ اصغر آقایی؛ محمود شوقی