نویسنده = محمود شوقی
تعداد مقالات: 6
1. رضایتمندی رده‌های آمادی ناجا از تأمین اقلام خوراک توسط آماد و پشتیبانی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1396، صفحه 27-41

عباس عزیزی؛ اصغر آقایی؛ محمود شوقی


2. بررسی میزان اثربخشی روش‌های خرید اقلام سرمایه‌ای در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 14، شماره 55، زمستان 1394، صفحه 1-21

علی‌اصغر انواری رستمی؛ محمود شوقی؛ مهدی آقاجانی


3. ارزشیابی اثربخشی ادوار آموزشی حین خدمت رستة آماد و پشتیبانی با رویکرد مدل "کرک پاتریک"

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 23-50

محمود شوقی؛ میلاد آقایی؛ رسول پور امینی


5. بررسی میزان تاثیرفروش خودرو‌‌های بلااستفاده خدمتی برخرید خودرودرناجا

دوره 14، شماره 52، بهار 1394، صفحه 1-36

اصغر آقایی؛ محمود شوقی؛ مسلم کاملی


6. استانداردسازی پیوست‌های فنی قراردادها در آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 105-121

محمود شوقی؛ بهمن خوش مهری؛ شاهین علیزاده بقال