نویسنده = مهدی اجلی
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل رفتاری مؤثر در اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 93-115

مهدی اجلی؛ نیما صابری فرد؛ بابک زینتی


3. بررسی ارتباط میان برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مدیریت زنجیره تأمین با تحلیل مسیر

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 1-24

مهدی اجلی؛ محمد مهدی مظفری؛ محمد رحمانی