نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌ها

دوره 15، شماره 56، بهار 1395، صفحه 27-44

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ حشمت اله عسگری