نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. نقش حاکمیت ارتباطی با مشتری در محیط زیست و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 19، شماره 75، زمستان 1399، صفحه 169-190

محمد احسانی فر؛ مهری سیاه چشم هرزندی(مترجمان)


2. نقشه‌برداری (نگاشت) جریان ارزش انرژی، ابزاری برای توسعه تولید سبز

دوره 17، شماره 64، بهار 1397، صفحه 103-114

محمد احسانی فر؛ مهری سیاه چشم هرزندی