نویسنده = فریبرز کریمی کاکاوندی
تعداد مقالات: 3
1. آسیب شناسی و بهبود سیستم تدارک اقلام مصرفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی یک مرکز نظامی-انتظامی

دوره 18، شماره 71، زمستان 1398، صفحه 25-41

حسین ضیایی؛ مصطفی یوسف خواه؛ حسین عیسایی؛ فریبرز کریمی کاکاوندی


2. عارضه‌یابی سیستم لجستیک سازمان‌های نظامی- انتظامی کشور با رویکرد لجستیک ناب- چابک

دوره 17، شماره 64، بهار 1397، صفحه 1-20

فریبرز کریمی کاکاوندی؛ مهدی زارع زردینی؛ حسین عیسایی