نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عارضه‌یابی سیستم لجستیک سازمان‌های نظامی- انتظامی کشور با رویکرد لجستیک ناب- چابک

دوره 17، شماره 64، بهار 1397، صفحه 1-20

فریبرز کریمی کاکاوندی؛ مهدی زارع زردینی؛ حسین عیسایی