نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. کاهش اثر شلاق چرمی در مدل مدیریت موجودی زنجیره تأمین

دوره 16، شماره 63، زمستان 1396، صفحه 141-151

محمد احسانی فر؛ مهری سیاه چشم هرزندی