نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی توانایی‌های چابکی (مورد مطالعه: انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران)

دوره 16، شماره 63، زمستان 1396، صفحه 125-140

عباس راد؛ حسن فارسیجانی؛ مهین قربانی


2. بررسی نقش تولید الکترونیکی در ارائه محصولات باکیفیت؛

دوره 16، شماره 60، بهار 1396، صفحه 43-57

حسن فارسیجانی؛ عباس راد؛ مینا آقایی