نویسنده = اصغر آقایی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه‌ای چانگ

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 21-48

محمد رضا فتحی؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی؛ میلاد آقایی؛ احمد جعفر نژاد


2. عوامل مؤثر بر الگوی تدوین استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح

دوره 15، شماره 59، زمستان 1395، صفحه 69-90

اصغر آقایی؛ فرزاد ندری؛ میلاد آقایی؛ جعفر زینالی


3. بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا

دوره 15، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 27-47

اصغر آقایی؛ محمدعلی اکبری؛ رضا طاهر باوفا


7. بررسی میزان تاثیرفروش خودرو‌‌های بلااستفاده خدمتی برخرید خودرودرناجا

دوره 14، شماره 52، بهار 1394، صفحه 1-36

اصغر آقایی؛ محمود شوقی؛ مسلم کاملی


8. بررسی میزان اثربخشی سامانه جامع کنترل اموال ناجا

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 23-71

اصغر آقایی؛ کریم ابراهیمی


9. بررسی تأثیر آموزش بر بهره وری نیروی انسانی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 27-50

اصغر آقایی؛ فرشاد مرای


11. بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش سوانح خودرویی ناجا و ارائه راهکار مناسب

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 61-79

اصغر آقایی؛ علی‌‌اکبر چنانی


12. بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 31-55

اصغر آقایی؛ عبدالرحمن کشوری؛ مجتبی قمی


13. بررسی خوردگی سیستم‌های رانش و بدنه شناورهای آلومینیومی

دوره 10، شماره 36، بهار 1390، صفحه 1-10

اصغر آقایی؛ مریدعباس حسنوند