نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری فشنگ های غیر کشنده در ماموریت های پلیس با رویکرد SWOT

دوره 17، شماره 65، تابستان 1397، صفحه 27-47

علی افشار؛ میلاد آقایی؛ احمد روزبه پور