نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تأمین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 19، شماره 72، بهار 1399، صفحه 57-73

محمد باقری منش؛ حسین فتح آبادی؛ بیژن ساعدی


3. نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تاب‌آوری زنجیره تأمین (مطالعه موردی: یک سازمان دفاعی)

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 1-25

محمد باقری منش؛ حسن کاویانی؛ مهدی حشمتی راد؛ حسنعلی حبیبی


4. آسیب‌شناسی سیستم انبارداری اقلام آماد همگانی دریک واحد صنعتی دفاعی بر اساس الگوی سه شاخگی

دوره 18، شماره 68، بهار 1398، صفحه 35-55

محمد باقری منش؛ رضا مهریاری؛ اسماعیل اسدی؛ امیر صادقی